Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

  Spisak studenata.

  Pregled bodova nakon I kolokvijuma

Naredne nedjelje 21.11. će se održati predavanja u 8,15.

      

   

 

Podgorica, 2017. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me