Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

I kolokvijum će se održati 01.11. po sledećem rasporedu:

- 9,00 - prvih 35 studenata sa spiska i

- 9,40 - preostali studenti sa spiska.

Na kolokvijum mogu izaći samo studenti sa spiska ispod. Kolokvijum se sastoji od 15 teorijskih pitanja i praktičnog dijela (7 bodova).

Spisak studenata prijavljenih za ovaj kurs.

 

      

   

 

Podgorica, 2016. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me