Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

Pregled bodova nakon I kolokvijuma!

Naredna predavanja će se održati  28.10. u 9 časova!

 

      

   

 

Podgorica, 2014. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me