Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

Pregled bodova nakon popravnog kolokvijuma sa predlogom ocjena!

Završni ispit će se održati 23.12. u 10,00 časova i sadrži: teorijski dio (30 bodova) i praktični (15 bodova)

 

      

   

 

Podgorica, 2014. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me