Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

Naredna predavanja i priprema II kolokvijma su 06.12. u 08,15.

II kolokvijum će se održati 13.12. u 9,00 časova.

Popravak jednog od kolokvijuma je planiran 20.12.

 Spisak studenata sa bodovima nakon I kolokvijuma.

 

      

   

 

Podgorica, 2016. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me