Nastava: Operativni sistemi - ETF
|  

|

 Materijali  |   |  Seminarski radovi  |   |  Linkovi  |

OS - eLearning

Popravni završni ispit (obuhvata cjelokupno gradivo i boduje se sa 45 bodova) će se održati  03.02. u 10,00 časova.

 Spisak studenata sa bodovima nakon ispita.

 

      

   

 

Podgorica, 2017. godine

Predmetni nastavnik

Prof. dr Božo Krstajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: bozok@ac.me